ŘEŠENÍ vytápění a OHŘEVU VODY
pro BYTOVÉ DOMY

Příklad:  Bytový dům, tepelné ztráty 80 kW, 12 bytových jednotek 

https://www.energomonitor.eu/mereni-plynuksbez DPHcelkem v Kč

NTČ KB EVI 50 RD, vzduch - voda, topný výkon 50kW2x295.354590.708

Instalace, doprava techniků a materiálu2x28.20056.400

Propojovací materiál, elektromateriál - odhad1x89.00089.000

Projektová dokumentace a revizní zpráva1x12.00012.000

Celkem bez DPH, bez dotace

748.108


Dotace 23.000 kč /byt, max. 25% z celkové ceny bez DPH 12x 23.000- 187.027


Celkem bez  DPH, po obdržení dotace

561.081Ekonomika provozu

Tepelné čerpadlo s invertorem, výkonem 50 kW, technologie EVI:

Pokud počítáme topnou sezonu 240 dní v roce a předpokládáme, že budeme topit 8 hodin denně, pak roční náklady na topení jsou v případě TČ:


Počet topných dní:                                                                                        240

Denní zapnutí TČ:                                                                                        8 hodin

Cena elektřiny cca.:                                                                                     2,50 Kč / kWh

Topný faktor:                                                                                                4,63

Příkon TČ:                                                                                                    10,8 kW

Výkon TČ:                                                                                                     50 kW   

 

Roční provozní náklady:

Celková roční spotřeba energie na vytápění cca.:                      10,8 kWh x 8 h x 240 dní = 20.736 kWh

Celkové roční náklady na vytápění při ceně 2,50 Kč/kWh:        20.736 kWh x 2,50 Kč / kWh = cca 51.840 Kč x 2 = 103.680 Kč

Náklady na topení pro 1 domácnost                                            8640 kč / rok             720 kč / měsíc / 1 byt

Návratnost investice:                                                                    2 - 4 rokyRozšíření o solární ohřev vody TUV a přitápění domu


Solární systém uspoří až 70 % ročních nákladů na ohřev teplé vody a až 30% ročních nákladů na přitápění.


MEGA SATksbez DPHcelkem v Kč

Termální kolektor Perseus NB20, heat pipe, 20 trubic16x        10.667‎        170.672

Solární zásobník o objemu 750l, NADO 750v2, 1 výměník, 140l TUV6x         21.090126.540

Připojovací armatury a termostatický směšovací ventil, expanzní nádrž 50l, ochrana proti blesku1x‎         40.01440.014

Regulace, dvoustupňová cirkulační jednotka, připojovací armatury1x         46.85246.852

Konstrukce na střechu, včetně betonových bloků16x‎         1.86129.776

Propojovací materiál, elektromateriál, ochranné prvky, spojovací materiál, čidla, kolínka, spojky, solární nemrznoucí směs, destilovaná voda60x         1.01660.960

Instalace systému1x         58.82058.820

Doprava technologie a techniků1x8.6208.620

Projektová dokumentace a revizní zpráva1x12.00012.000

Celkem bez DPH, bez dotace

554.254


Dotace 35.000 kč /byt, max. 25% z celkové ceny bez DPH12x        35.000- 138.563


Celkem bez DPH, po obdržení dotace

415.690


Pokud je současně zakoupeno tepelné čerpadlo a solární systém na TUV a přitápění pak je možné získat další dotační bonus ve výši: 50.000 Kč.

Náklady na ohřev vody pro 1 domácnost                                            2002 kč / rok             167 kč / měsíc / 1 byt

Výpočet:

spotřeba 6 kompresorů   6x 50W = 300W x 12 hod. = spotřeba 3,6kWh denně

3,6kWh x 365 dní  = 1314 kWh za rok        1314 kWh x 2,5 kč =  3285 kč   / 12 bytových jednotek     =  274 kč ročně / 1 byt

+ dohřev tepelnými čerpadly = 20% z celkové jejich spotřeby = 20736 kč / 12 bytových jednotek     = 1728 kč ročně / 1 byt


Souhrn:

Celkem investiční náklady:                                                                   1.302.362 Kč

Dotace, včetně bonusu:                                                                        - 375.590 Kč


Celkem po obdržení dotace:                                                                  926.772 Kč  bez DPHREKAPITULACE nákladů a provozu pro 1 bytovou jednotku

Investice rozpočítaná na 12 bytových jednotek / 10 let ( bez úvěru )          644 kč / měsíc / 1 byt
Náklady na topení a ohřev vody                                                                        887 kč / měsíc / 1 byt        
               
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem                                                                                                                1531 kč


Profesionální okamžité měření spotřeby elektrické energie až na 30 místech se záznamem historie získáte ZDE
https://www.energomonitor.eu/mereni-elektriny

měření spotřeby vody    https://www.energomonitor.eu/mereni-vody
měření spotřeby plynu   https://www.energomonitor.eu/mereni-plynu